İŞ HUKUKU İÇTİHATLARI

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/5605

Karar No. 2016/4095

Tarihi: 23.02.2016

5_21.pdf

YEMİN

YEMİN TEKLİFİ YEMİN DELİLİNE DAYANILMASININ KOŞULLARI


İlgili Kanun / Madde

 4857 S. İşK. /24

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/43697

Karar No. 2016/4121

Tarihi: 23.02.2016

5_20.pdf

ÜCRET ARAŞTIRMASI

ÜCRET ARAŞTIRMASINDA TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU GENELGESİNDEN DE YARARLANILABİLECEĞİ

ISLAH

BİR HAFTALIK YASA SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMAYAN KISMİ ISLAHIN HAKİMİN VERMİŞ OLDUĞU SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMIŞ OLSA DA GEÇERLİ OLMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2,8

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/5576

Karar No. 2016/4156

Tarihi: 24.02.2016

5_19.pdf

İŞÇİ VE İŞVEREN SIFATININ AYNI KİŞİDE BİRLEŞEMEYECEĞİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRD EDİCİ UNSURLARI

HUKUKİ-KİŞİSEL BAĞIMLILIK


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/38793

Karar No. 2016/4250

Tarihi: 24.02.2016

5_18.pdf

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMIN BELİRLENMESİNDE OTUZ İŞÇİ OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN BELİRLENMESİNDE ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİYLE ÇALIŞANLARIN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN OLMASI DURUMUNDA ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN DE OTUZ İŞÇİ SAYISINDA DİKKATE ALINACAĞI

GRUP ŞİRKETLERİNDE BİRLİKTE İSTİHDAMIN VARLIĞI DURUMUNDA İŞÇİ BÜTÜN ŞİRKETLERE HİZMET VERİYORSA OTUZ SAYISININ TÜM ŞİRKETLERDE Kİ ÇALIŞANLARA GÖRE BELİRLENECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/38348

Karar No. 2016/4300

Tarihi: 25.02.2016

5_17.pdf

İŞYERİNDE DEDİKODU ÇIKARTMA

İŞÇİLERİN ÖZEL YAŞAMLARINA MÜDAHALE

İŞ AKIŞININ BOZULMASI

GEÇERLİ FESİH


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /46

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/44820

Karar No. 2016/4473

Tarihi: 26.02.2016

5_16.pdf

HAFTA TATİLİNİN TOPLUCA KULLANDIRILAMAYACAĞI

YILLIK İZİNE YASAL FAİZ UYGULANACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /5,6

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/5683

Karar No. 2016/4546

Tarihi: 26.02.2016

5_15.pdf

EŞİT İŞLEM BORCU

EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK

DOĞUM İZNİ KULLANAN KADIN İŞÇİYE İZİN BİTİMİ İŞİNİN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /20

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/5716

Karar No. 2016/4648

Tarihi: 29.02.2016

5_14.pdf

İŞE İADE DAVASINI AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI

FESHİN TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ DURUMLARDA OTUZ GÜNLÜK İŞE İADE DAVA AÇMA SÜRESİNİN İŞÇİNİN FESİH TARİHİNİ KESİN OLARAK BELİRLEYECEĞİ İŞLEM YAPTIĞI TARİHTEN İŞLEYECEĞİ

FESİH YAZISINI TEBLİĞ ALMAYAN İŞÇİ AÇISINDAN DAVA AÇMA SÜRESİNİN TEBLİĞDEN İMTİNA EDİLDİĞİNE İLİŞKİN TUTANAKLARIN TUTULDUĞU TARİHİN FESİH TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

EYLEMLİ FESİHTE DAVA AÇMA SÜRESİNİN EYLEMLİ FESHİN YAPILDIĞI TARİHTEN BAŞLAYACAĞI FESHE KARŞI İDARİ İTİRAZ YA DA RAPORLU OLMANIN DAVA AÇMA SÜRESİNİ KESMEYECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /24

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/5528

Karar No. 2016/4886

Tarihi: 29.02.2016

5_13.pdf

İSTİFA

İŞÇİNİN İSTİFA EDERKEN İRADE FESADINA UĞRATILIP UĞRATILMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENECEĞİ VAADİ İLE İŞÇİDEN ALINAN İSTİFA HALİNDE FESHİN İŞVEREN TARAFINDAN YAPILMIŞ OLDUĞUNUN KABUL EDİLECEĞİ

İSTİFANIN GENEL İFADELERLE YAPILMASI HALİNDE İŞÇİNİN GERÇEK İSTİFA NEDENİNİ DAVA DİLEKÇESİYLE DE AÇIKLAYABİLECEĞİ

İSTİFA HALİNDE DE KIDEM TAZMİNATININ ÖDENECEĞİNİN KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

6356 s. STSK/25

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/40099

Karar No. 2016/5091

Tarihi: 02.03.2016

SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

DAVACININ DAVA DİLEKÇESİNDE SENDİKAL TAZMİNAT TALEBİNİ İŞE BAŞLATMAMA HALİNDE BİR YILLIK ÜCRET OLARAK İSTEMESİ

TALEPLE BAĞLILIK KURALI GEREĞİ İŞVERENİN DAVACIYI İŞE BAŞLATMASI VEYA BAŞLATMAMASI ŞARTINA BAĞLI OLMAKSIZIN ŞEKLİNDE KARAR VERİLEMEYECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/40067

Karar No. 2016/5100

Tarihi: 02.03.2016

5_10.pdf

İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİHTE YARGISAL DENETİM

İŞİLETMESEL KARARA BAĞLI İSTİHDAM FAZLALIĞININ DOĞDUĞUNU İŞVERENİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

İŞLETMESEL KARARIN TUTARLILIK, KEYFİLİK, ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİNE TABİ TUTULMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/7042

Karar No. 2016/5323

Tarihi: 02.03.2016

İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞM

5_11.pdf

ESİNİN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

İŞÇİ TEMİNİ NİTELİĞİNDE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILACAĞI

İLAVE TEDİYE ÜCRETİNDEN MUVAZAALI ALT İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN YARARLANABİLECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

 T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/7208

Karar No. 2016/5407

Tarihi: 03.03.2016

5_12.pdf

SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

İŞYERİNDE SENDİKALI İŞÇİ SAYISININ İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLEN İŞÇİLERE KARŞIN ORANSAL OLARAK DEĞİŞMEMİŞ OLMASININ TEK BAŞINA SENDİKAL NEDENLERLE FESİH OLMADIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ 

SENDİKAL NEDENLERİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /53

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/328

Karar No. 2016/5458

Tarihi: 03.03.2016

5_8.pdf

MEVSİMLİK İŞ

MEVSİMLİK İŞTE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETLİ YILLIK İNE HAK KAZANAMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/4153

Karar No. 2016/5500

Tarihi: 07.03.2016

5_7.pdf

İSTİFANIN İŞÇİYE İŞVEREN TARAFINDAN DİKTE ETTİRİLMESİ

İSTİFANIN İŞÇİNİN ÖZGÜR İRADESİNE DAYANMAMASI

İŞÇİNİN ÖZGÜR İRADESİNE DAYANMAYAN İSTİFANIN İŞÇİNİN DEĞİL İŞVERENİN FESHİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

GEÇERSİZ FESİH


İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK. /14

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/6012

Karar No. 2016/5580

Tarihi: 07.03.2016

5_66.pdf

KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

6356  S. STSK/25

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/40055

Karar No. 2016/5896

Tarihi: 09.03.2016

5_6.pdf

İŞÇİNİN İŞVERENİN İSTEMEDİĞİ SENDİKAYA ÜYE OLDUĞU İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ 

SENDİKAL TAZMİNAT


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /22

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/6509

Karar No. 2016/5951

Tarihi: 10.03.2016

5_5.pdf

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE PROTOKOLLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GEÇMİŞE ETKİLİ UYGULANAMAYACAĞI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE BİREYSEL İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN ÜCRET DÜZEYİNİN DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ

İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI

İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKINI KÖTÜYE KULLANAMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/43589

Karar No. 2016/6048

Tarihi: 10.03.2016

5_3.pdf

İŞÇİNİN SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BİR BAŞKA İŞÇİYE SATAŞMASI

İŞ AKIŞININ BOZULMASI

GEÇERLİ FESİH


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/39141

Karar No. 2016/6555

Tarihi: 17.03.2016

5_3.pdf

İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİHTE YARGISAL DENETİM

İŞLETMESEL KARAR NEDENİYLE İSTİHDAM FAZLALIĞININ ORTAYA ÇIKMASININ TEK BAŞINA FESHİ GEÇERLİ KILMAYACAĞI BU DURUMDA DA TUTARLILIK DENETİMİN YAPILMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32

6100 S. HMK/124

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/33813

Karar No. 2016/2353

Tarihi: 02.02.2016

5_41.pdf

HUSUMET

DAVANIN HAKİM ŞİRKET ORTAĞINA AÇILMIŞ OLMASININ KABUL EDİLEBİLİR YANILGI NİTELİĞİNDE OLDUĞU HUSUMET İTİRAZININ REDDİNİN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/5112

Karar No. 2016/2468

Tarihi: 15.02.2016

5_40.pdf

FAZLA ÇALIŞMALARIN İHTİRAZI KAYIT KONULMAMIŞ İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLMESİ HALİNDE BORDRODA GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMANIN ÜSTÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN EŞ DEĞER BEL YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

FAZLA ÇALIŞMALARIN İMZALI ÜCRET BORDROSUNA YANSITILAN TUTARIN HER AY  SABİT OLMASI

BORDROLARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞININ KABULÜNÜN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

6100 S. HMK/107

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/36458

Karar No. 2016/2559

Tarihi: 15.02.2016

5_39.pdf

ÜCRETİN YÜZDE USULÜ İLE BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA FAZLA ÇALIŞMANIN ANCAK %50 LİK KISMININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ

KISMİ EDA KÜLLÜ TESPİT OLARAK AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASI İLE KISMİ DAVANIN FARKI

DAVANIN BELİRİŞİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILDIĞI AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞSE KISMİ DAVA OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT DAVASINDA ALACAĞIN TAMAMI İÇİN ZAMAN AŞIMININ KESİLECEĞİ

KISMİ EDA KÜLLÜ TESPİT DAVASINDA FAİZİN DAVA TARİHİNDEN VE TALEP ARTIRIM TARİHİNDEN İŞLEYECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32-41

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/9589

Karar No. 2016/2619

Tarihi: 15.02.2016

5_38.pdf

PRİM

ÜCRETİN PRİME GÖRE KARARLAŞTIRILDIĞI DURUMLARDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN %50 LİK KISMININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/11068

Karar No. 2016/2801

Tarihi: 16.02.2016

5_37.pdf

FAZLA ÇALIŞMALARIN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMASI

YILLIK 270 SAATİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMA OLMASA DA HAFTALIK 5,20 SAATİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/33524

Karar No. 2016/3009

Tarihi: 17.02.2016

5_36.pdf

İŞÇİNİN GÖREVİ YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE SONA ERDİRİLEBİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN BİR KEZ GÖREVİ YAPMAMASININ YETERLİ OLMAYACAĞI

İŞÇİYE GÖREVİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HATIRLATILMASININ HAKLI FESİH İÇİN ZORUNLU OLDUĞU

İŞÇİYE GÖREVİNİN HATIRLATILDIĞININ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/30825

Karar No. 2016/3327

Tarihi: 22.02.2016

5_35.pdf

ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİĞİ DURUMLARDA İŞYERİ DEVRİNİN KABULÜNÜN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK/268

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/30506

Karar No. 2016/3383

Tarihi: 22.02.2016

5_34.pdf

CEZAİ ŞART

CEZAİ ŞARTTA KARŞILIKLILIK İLKESİNİN GEÇERLİK KOŞULU OLDUĞU

İŞÇİ ALEYHİNE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTIN KOŞULLARI VE MİKTARI BAKIMINDAN İŞVEREN ALEYHİNE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTI AŞAMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/30472

Karar No. 2016/3413

Tarihi: 22.02.2016

5_33.pdf

DEVAMSIZLIK

DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI

İŞVERENDEN İZİNSİZ YILLIK İZİN KULLANMANIN DEVAMSIZLIK OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

DEVAMSIZLIK İÇİN İŞE HİÇ GELİNMEMİŞ OLMASININ GEREKLİ OLDUĞU İŞE GELİP ÇALIŞMAMANIN DEVAMSIZLIK OLMADIĞI

DEVAMSIZLIKTA İŞGÜNÜN İŞYERİNDE ÇALIŞILMASI KARARLAŞTIRILAN GÜNLERE GÖRE BELİRLENECEĞİ

DEVAMSIZLIKTA BİR AYIN İLK DEVAMSIZLIK TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/26205

Karar No. 2016/3507

Tarihi: 22.02.2016

5_32.pdf

İŞE İADE TAZMİNATININ MİKTARININ İŞÇİNİN KIDEMİ VE FESHİN ŞEKLİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

İŞE İADE TAZMİNATINDA KIDEMİN YILLIK İZİN TUTARLARINDA KIDEMİ BELİRLEYEN HÜKÜMLER ÖRNEK ALINARAK SAPTANABİLECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/26193

Karar No. 2016/3803

Tarihi: 24.02.2016

5_31.pdf

GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

GEÇERLİ FESİH İÇİN ÖNCELİKLE İŞVERENİN FESHİN BİÇİMSEL KOŞULLARINA UYDUĞUNU KANITLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLMASI


İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK/14

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/30839

Karar No. 2016/3851

Tarihi: 24.02.2016

5_30.pdf

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BİR YIL ÇALIŞMA KOŞULUNU DÜZENLEYEN HÜKMÜN NİSPİ EMREDİCİ NİTELİKTE BİR HÜKÜM OLMASI

KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİNİN HESABI

KIDEM TAZMİNATI KAPSAMINDA HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİNİN KOŞULLARI

AYNI İŞVERENİN İŞYERİNDE GEÇEN DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIN ARA VERME SÜRESİNİN ON SENEYİ GEÇMESİ HALİNDE ZAMAN AŞIMI KAPSAMINA GİRECEĞİ

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ AVANS NİTELİĞİNDE OLDUĞU


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/32299

Karar No. 2016/4215

Tarihi: 29.02.2016

5_29.pdf

DENKLEŞTİRME KONUSU YAPILMAYACAK FAZLA ÇALIŞMALAR


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/26924

Karar No. 2016/4609

Tarihi: 02.03.2016

5_28.pdf

İŞYERİNDE ÇALIŞAN OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN BELİRLENME ESASLARI

FESHİN YAZILI YAPILMAMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/62

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/6647

Karar No. 2016/4850

Tarihi: 07.03.2016

5_27.pdf

İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILAMAMASI

İŞÇİ YARARINA ŞART

TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ İŞÇİ LEHİNE GETİRİLEN HÜKÜMLERİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK İÇİN İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI OLARAK KABUL ETMESİNİN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

7201 S. Teb.K/12

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/34984

Karar No. 2016/5405

Tarihi: 09.03.2016

5_26.pdf

TEBLİGAT

VEKİLLE TAKİP EDİLEN DAVALARDA ASİL HAZIR OLSA DA TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASININ GEREKMESİ

ŞAHSA BAĞLI İŞLEMLERDE ASİLE TEBLİGAT ÇIKARTILMASININ ZORUNLU OLMASI

GENEL VEKALETNAMENİN TÜM DAVLARDA TEMSİL ANLAMINA GELMEYECEĞİ BU NEDENLE HER DAVADA VEKÂLET SUNULMADIKÇA  ASİLE TEBLİGAT YAPILMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/35250

Karar No. 2016/6633

Tarihi: 21.03.2016

5_25.pdf

İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE DÖNEN İŞÇİNİN ESKİ İŞİNE DAVET EDİLMESİNİN GEREKMESİ

İŞÇİYE FESİH ÖNCEKİ PARASAL HAKLARIYLA EMSALLERİNE SAĞLANAN ARTIŞLARIN UYGULANMASININ GEREKMESİ

İŞVERENİN İŞÇİYİ GRUP ŞİRKETİ DE OLSA BİR BAŞKA İŞYERİNE DAVET ETMESİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ NİTELİĞİNDE VE GEÇERSİZ OLDUĞU


İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/27

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/5846

Karar No. 2016/6871

Tarihi: 22.03.2016

5_24.pdf

HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ KAPSAMI

ADİL YARGILANMA HAKKI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/573

Karar No. 2016/6981

Tarihi: 23.03.2016

5_23.pdf

İŞLETMESEL NEDENLERLE  FESİH

İŞLETMESEL NEDENLERE DAYANAN FESİHTE YARGISAL DENETİMİN ESASLARI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/33473

Karar No. 2016/7039

Tarihi: 23.03.2016

5_22.pdf

zaman aşımı

zaman aşımı sürelerinin işçilik alacaklarının niteliklerine göre belirlemenin gerektiği


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /14

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/19955

Karar No. 2016/1291

Tarihi: 08.02.2016

5_42.pdf

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALININ AYNI ZAMANDA FİİLEN ÇALIŞMASININ OLANAKLI OLMADIĞI

İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE SİGORTALININ ÜCRETİNİN ÇALIŞMASA DA BİR SOSYAL YARDIM OLARAK ÖDENMESİNİN OLANAKLI OLDUĞU

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK DÖNEMİYLE ÇAKIŞAN FİİLİ ÇALIŞMAYA DAYALI SİGORTALILIK SÜRESİNİN İPTALİNİN GEREKECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /84

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/24482

Karar No. 2016/1309

Tarihi: 08.02.2016

5_46.pdf

PRİME ESAS GERÇEK KAZANCIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

PRİME ESAS KAZANCIN EKSİK BİLDİRİLMESİ HALİNDE HİZMETİN GEÇTİĞİ SON AYRIN PRİME ESAS KAZANÇLARINDA DİKKATE ALINACAĞI


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /25

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/17719

Karar No. 2016/1625

Tarihi: 11.02.2016

5_45.pdf

SİGORTALILIK SÜRESİ

SİGORTALILIĞIN BAŞLAMA TARİHİ

MALULLÜK SİGORTASINDAN YARARLANMAK İÇİN MALULLÜK SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISI KOŞULLARI

MALULLÜK SİGORTASINDAN YARALANMA KOŞULLARINA SİGORTALININ YARGILAMA AŞAMASINDA ULAŞMASI HALİNDE DE DAVANIN KABUL EDİLEBİLECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /13

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/22488

Karar No. 2016/1895

Tarihi: 15.02.2016

5_44.pdf

OLAYIN İŞ KAZASI SAYILMASININ KOŞULLARI


İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK. /10,26

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/22814

Karar No. 2016/2712

Tarihi: 08.03.2016

5_43.pdf

FAALİYET ALANI YAPI İŞİ OLAN YAPI KOOPERATİFİNİN ASIL İŞVEREN OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

RÜCUAN TAZMİNAT


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /56

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/20412

Karar No. 2016/847

Tarihi: 01.02.2016

5_51.pdf

MANEVİ TAZMİNATIN TAKTİRİNDE DİKKATE ALINACAK UNSURLAR


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /49,51

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/18867

Karar No. 2016/853

Tarihi: 01.02.2016

5_49.pdf

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANIN BELİRLENMESİ ESASLARI

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANIN BELİRLENMESİ DAVASINDA İŞVEREN VE SGK’NIN DA HASIM GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGSK. /13

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/22056

Karar No. 2016/981

Tarihi: 02.02.2016

5_50.pdf

İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASINDA İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLMEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDA KURUMA İŞ KAZASININ İHBARININ GEREKMESİ

KURUM İŞ KAZASI OLDUĞUNU KABUL ETMEZSE İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI AÇMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİNİN GEREKMESİ

İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILACAĞI


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /49,51

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/7367

Karar No. 2016/1015

Tarihi: 03.02.2016

5_48.pdf

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK  DERECESİ %0 OLAN SİGORTALININ TEDAVİSİNİN DEVAM ETTİĞİ DÖNEM İÇİN %10 İŞ GÜCÜ KAYBINA UĞRADIĞI KABUL EDİLEREK MADDİ TAZMİNAT HESAPLANMASININ GEREKMESİ

MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DERECESİNİN %0 OLMASININ ENGEL OLUŞTURMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGSK. /53,

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/21899

Karar No. 2016/1357

Tarihi: 08.02.2016

5_47.pdf

ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACAĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/1709

Karar No. 2016/2919

Tarihi: 09.02.2016

5_52.pdf

MUVAZAA OLGUSUNUN RE’SEN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN NİSBİ EMREDİCİ BİR DÜZENLEME OLMASI

OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN FESİH TARİHİNDE İŞYERİNDE MEVSİMLİK, KISMİ SÜRELİ, BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİYLE ÇALIŞMALARINA BAKILMAKSIZIN BELİRLENECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/573

Karar No. 2016/3085

Tarihi: 09.02.2016

5_53.pdf

İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİK ÖNERİSİNİN YAZILI YAPILMASI VE İŞÇİNİN YAZILI OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /57

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/28537

Karar No. 2016/3293

Tarihi: 10.02.2016

5_54.pdf

GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞILAN DÖNEMİN YILLIK İZİNİN HESABINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/35467

Karar No. 2016/3309

Tarihi: 10.02.2016

5_55.pdf

KISMİ DAVANIN ALACAĞIN TAMAMI İÇİN ZAMAN AŞIMINI KESMEYECEĞİ

KISMİ DAVADA ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTARLAR İÇİN ZAMAN AŞIMI DEFİNDE  BULUNULABİLECEĞİ

ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN ALACAKLAR BELİRLENİRKEN DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLEN TUTARLARIN ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAYAN ALACAKLAR OLDUĞUNUN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK. /107

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/30016

Karar No. 2016/3531

Tarihi: 11.02.2016

5_56.pdf

ALACAĞIN BELİRLENEBİLİR OLMASI

BELİRLENEBİLİR ALACAKLAR İÇİN BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILAMAYACAĞI

KOŞULLARI OLMADAN AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASININ HUKUKİ YARAR YOKLUĞUNDAN REDDİNİN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/31389

Karar No. 2016/3601

Tarihi: 11.02.2016

5_57.pdf

İŞVEREN HATASI İLE ÜCRETİN EKSİK ÖDENMESİ

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE GERİYE DOĞRU HATALI ÖDEMLERİN İSTENMESİNİN ENGELLENEMEYECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/35522

Karar No. 2016/3837

Tarihi: 15.02.2016

5_58.pdf

İŞÇİNİN VERİLEN GÖREVİ KENDİSİNE HATIRLATILMASINA KARŞIN YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ

HAKLI FESİH


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/35236

Karar No. 2016/4093

Tarihi: 16.02.2016

5_59.pdf

GECE 7.5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

6356 S.STSK/25

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/2623

Karar No. 2016/4559

Tarihi: 22.02.2016

5_60.pdf

SENDİKAL TAZMİNAT

İŞVERENİN İŞÇİLERİ SENDİKADAN İSTİFAYA ZORLAMASI

İSTİFA ETMEYEN İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARTILIP YERİNE SENDİKASIZ İŞÇİ ALINMASI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/34250

Karar No. 2016/4951

Tarihi: 23.02.2016

5_61.pdf

ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN YAZILI BELGEYLE KANITLAMASININ GEREKMESİ

ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN TANIKLA KANITLANAMAYACAĞI

İŞÇİNİN İMZASI BULUNMAYAN VE İŞÇİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEYEN BELGENİN ÖDEME BELGESİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21,25

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/34343

Karar No. 2016/5023

Tarihi: 23.02.2016

5_62.pdf

İŞE GELMEME VEYA GEÇ GELMENİN ZAMANIN İŞVERENCE KANITLANMASININ GEREKMESİ

SOYUT TANIK ANLATIMLARINA DAYALI OLARAK İŞÇİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNE UYMADIĞININ KANITLANAMAYACAĞI

İŞE GEÇ GELME VE VAKTİNDEN ÖNCE İŞTEN AYRILMANIN HAKLI FESİH NEDENİ OLMAYACAĞI ANCAK GEÇERLİ NEDEN OLABİLECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/33198

Karar No. 2016/5711

Tarihi: 25.02.2016

5_63.pdf

İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN DAHA YÜKSEK ÜCRETLİ İŞ BULMASINA KARŞIN ESKİ İŞİNE BAŞVURMUŞ OLMASININ TEK BAŞINA İŞÇİNİN İŞE DÖNMEKTE SAMİMİ OLMADIĞINI GÖSTERMEYECEĞİ

İŞE BAŞLATMAYAN İŞVERENİN İŞE İADE TAZMİNATINDAN SORUMLU OLACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/33470

Karar No. 2016/6083

Tarihi: 02.03.2016

5_64.pdf

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİNİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HİZMET TESPİTİ DAVASI AÇMASINDAN KISA BİR SÜRE HAKSIZ OLARAK SONA ERDİRİLMİŞ OLMASI

İŞÇİYE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /182

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/30

Karar No. 2016/6975

Tarihi: 09.03.2016

5_65.pdf

ASGARİ SÜRELİ BELİRLİ BELİRSİZ  SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE KOŞULLARI VARSA CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ

CEZAİ ŞARTIN KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /41

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/5052

Karar No. 2016/7591

Tarihi: 14.03.2016

5_68.pdf

İŞLETME DÜZEYİNDE TİS YETKİSİ İÇİN AYNI İŞVERENE AİT AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN FAZLA İŞYERİNİN BULUNMASIN GEREKMESİ

BAĞLI İŞYERİNİN BAĞIMSIZ BİR İŞYERİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

BAĞLI İŞYERİ Mİ İŞLETME Mİ OLDUĞUNUN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/4877

Karar No. 2016/7913

Tarihi: 15.03.2016

5_67.pdf

İŞÇİ TEMİNİNE DÖNÜK SÖZLEŞMENİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİNE GÖRE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/4332

Karar No. 2016/8393

Tarihi: 17.03.2016

5_69.pdf

İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞARTA BAĞLI FESHİNİN KURAL OLARAK GEÇERLİ OLMADIĞI

ŞARTA BAĞLI FESİH BİLDİRİMİNDE FESHİN ŞARTIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTE  YAPILDIĞININ KABUL EDİLECEĞİ

BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN ŞARTA BAĞLI FESİHLERDE ŞARTIN GERÇEKLEŞMESİYLE İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/3453

Karar No. 2016/9124

Tarihi: 22.03.2016

5_70.pdf

KISMİ DAVAYI MAHKEMENİN RE’SEN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK NİTELENDİREMEYECEĞİ

ISLAHTAN SONRA İLERİ SÜRÜLEN ZAMAN AŞIMI DEFİ’NİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /4

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/1998

Karar No. 2016/9145

Tarihi: 22.03.2016

5_71.pdf

İŞ YASASININ KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNDE ESNAF DAHİL ÇALIŞAN SAYISININ ÜÇ KİŞİYİ AŞIP AŞMADIĞINA BAKILMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK. /150

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/7229

Karar No. 2016/9485

Tarihi: 28.03.2016

5_72.pdf

SÜRESİ İÇERİSİNDE VERİLEN YENİLEME DİLEKÇESİNİN HARÇ YATIRILMADIĞI İÇİN RET EDİLMESİ İÇİN MAHKEMENİN HARÇ YATIRILMASI KONUSUNDA İHTAR GÖNDERMİŞ OLMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK. /77

T.C. ANAYASA

 MAHKEMESİ

Baş. No. 2014/1182

Karar Tarihi. 16.12.2016

R:G. Tarihi/Sayısı: 16.12.2016-29920

5_2.pdf

YARGITAY DAİRELERİ ARASINDA BENZER NİTELİKTEKİ DAVALARIN KARARA BAĞLANMASINDA FARKLI YORUMLARIN HUKUKİ BELİRSİZLİĞE YOL AÇMASI


İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK. /58

T.C. ANAYASA

 MAHKEMESİ

Esas. No. 2015/105

Karar No. 2016/133

Baş. No. 14.07.2016

R:G. Tarihi/Sayısı: 11.10.2016-29854

5_1.pdf

MALULLÜK AYLIĞI ALIRKEN ÇALIŞMAYA BAŞLANMASININ MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ NEDENİ OLARAK GÖREN YASA HÜKMÜNÜN ANAYASA AYKIRI OLMADIĞI

İçtihatlar