BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN YETKİ/YARGI ÇEVRESİNE DAİR YARGITAY KARARI

 

T.C.
Yargıtay
20. Hukuk Dairesi

Esas No:2017/568   Karar No:2017/1333

 

Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2017/568 K:2017/1333

Özet:

Dava, Başakşehir Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilen kararın iptali istemine ilişkindir....

Somut olayda, davanın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 28/05/2014 tarihinden sonra 07/08/2015 tarihinde açıldığı, davacının Başakşehir Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetince verilen karara itiraz ettiği anlaşılmıştır....

HSYK Genel Kurulunun 19/03/2014 tarih ve 129 sayılı kararı ile Bakırköy Tüketici Mahkemelerinin yargı alanı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi ile aynı olarak belirlenmiştir. Buna göre; Bakırköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinin Bakırköy Tüketici Mahkemelerinin yetki alanında bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın, Bakırköy 2. Tüketici Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir...

 

Karar:


MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi


Taraflar arasındaki davada Bakırköy 2. Tüketici ve İstanbul 10. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, Başakşehir Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilen kararın iptali istemine ilişkindir.
Bakırköy 2. Tüketici Mahkemesince, kararına itiraz olunan Başakşehir Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin, Bakırköy Tüketici Mahkemeleri yetki alanı/yargı çevresinde olmadığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
İstanbul 10. Tüketici Mahkemesi ise HSYK Genel Kurulunun 19/03/2014 tarihli ve 129 sayılı kararı ile Bakırköy Tüketici Mahkemelerinin yargı alanının Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresiyle aynı olduğu dolayısıyla Başakşehir ilçesinin Bakırköy Tüketici Mahkemelerinin yetki alanında bulunduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.
Somut olayda, davanın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 28/05/2014 tarihinden sonra 07/08/2015 tarihinde açıldığı, davacının Başakşehir Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetince verilen karara itiraz ettiği anlaşılmıştır.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 70. maddesinin üçüncü fıkrasında "Taraflar, tüketici hakem heyeti kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir" şeklinde tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz yolunda özel bir düzenleme öngörülmüştür.
HSYK Genel Kurulunun 19/03/2014 tarih ve 129 sayılı kararı ile Bakırköy Tüketici Mahkemelerinin yargı alanı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi ile aynı olarak belirlenmiştir. Buna göre; Bakırköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinin Bakırköy Tüketici Mahkemelerinin yetki alanında bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın, Bakırköy 2. Tüketici Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Bakırköy 2. Tüketici Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 20/02/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.


 
 

İçtihatlar